Киберпрестъпниците се завърнаха с пълна сила през последните дни - този път фишинг атаките са чрез имейли от различни институции, банки и частни съдебни изпълнители.

"Всичко звучи напълно реално и човек е нормално да се притесни. Напоследък зачестиха случаите на такива фишинг атаки чрез имейли от името на частни съдебни изпълнители, НАП, банки, адвокати. Важното в случая е, че частните съдебни изпълнители превеждат в сила съдебни актове, съдебни решения и заповеди в изпълнение. Те не осъждат никого и винаги действат въз основа на съдебен акт, предоставен от кредитора", каза в студиото на "Денят започва" Стоян Якимов - заместник-председател на Съвета на Камата на ЧСИ.

Той подчерта, че частните съдебни изпълнители започват съдебното производство с покана за доброволно изпълнение и това е основната разлика с колекторските фирми, които често изпращат съобщения за изплащането на задължения без влязъл в сила съдебен акт.

"Съгласно разпоредбите на ГПК покана се изпраща с призовка или по обикновената поща с писмо с обратна разписка", поясни Якимов и добави, че използването на електронна поща в случая е изключение.

Експертът по информационна сигурност Борис Гончаров отбеляза, че опасността при такъв фалшив имейл е в отварянето на прекачени файлове или линкове към него.

"Хакерите се стараят тези неща да изглеждат убедително, представят се от името на някакъв авторитет. Всичко се прави така, че да подбужда някакво действие - това е основната идея", обясни той пред БНТ.

По думите му в момента, в който потребителят кликне върху линк в такова писмо или отвори прикачен файл, се задействат определени процеси - компютърът му инсталира зловреден код, овладява се системата или го препращат към друг сайт.

"Всяко едно кликане или всяко едно отваряне на приложен файл крие огромни рискове за потребителя и това е основната идея на този имейл", обобщи експертът по информационна сигурност.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.