Рекорден ръст на цената на олиото, повишава се и цената на хляба. Експертите обясняват тези цени с инфлацията и по-скъпата енергия. Според Националния статистически институт инфлацията у нас през миналия месец е 3,7%. В комбинация с по-високите цени на електроенергията и повишението на природния газ това удря всички ни по джоба, когато пазаруваме, съобщава NOVA TV.

Олиото и хлябът са две от най-необходимите неща за всяка трапеза. В момента средната цена на килограм хляб „Добруджа” достига 1,72 лв. Преди година е била 1,60 лв. по данни на КНСБ. Очакванията са да достигне най-малко 1,80 лв. Олиото е поскъпнало рекордно – 43%. Така средната му цена за страната за литър е 3,86 лв.

Според експерти ще продължим да получаваме по-малко продукти срещу същата сума, която сме харчили преди. В прогнозите им има и надежда – цената на олиото е достигнала своя таван. Не така стоят нещата с хляба.

„Ръстът беше първо наблюдаван на едро, след това се пренесе и на дребно и се усети пряко и при потребителите. Засега цената на хляба по-плавно нараства, но това, което изказват от бранша като предположения, е там да има един по-сериозен ръст между 10 и 20%”, обясни Росица Макелова от КНСБ.

Обратното мнение – инфлацията в световен мащаб започва да спада. Затова и цените трябва да спрат да растат.

„Аз мисля, че увеличението ще бъде много по-малко. Като изключим енергоресурсите, Комисията по тържищата и стоковите борси отбелязва спад на цените”, смята финансистът Емил Хърсев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.