"Прекланям се пред вашия дух, благодарение на който съхранихте българските традиции толкова време. Благодарение на вас успяхме не само да запазим Болградския регион, но и да го разширим." С тези думи вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева се обърна към представители на над
200-хилядната българска общност в Украйна. Тя се срещна с тях в Одеса в третия ден от официалното си посещение в страната, съобщава пресслужбата на българското външно министерство.

За съжаление, заради строгите карантинни мерки в Болградския район Захариева не може да посети сърцето на българщината в Украйна, но представители на града, начело с кмета Сергей Дмитриев, пристигнаха, за да се видят с нея. На разговора присъстваха активисти от почти всички организации на българите и от населените места с компактно българско население в Украйна.

Българският първи дипломат изтъкна, че украинските власти са оказали пълно съдействие за запазването и разширяването на административния Болградския район, в който вече живее близо 74 000 души компактно българско население.

"На всичките си срещи в Киев заявих, че вие сте основната причина България и Украйна да имат толкова близки и приятелски отношения - обърна се Захариева към българите на срещата в Одеса. - Знам, че не ви е било винаги лесно да пазите българския език и култура, но искам да ви уверя, че днес ние работим много добре с украинското правителство."

Обсъдени бяха и плановете за откриване на българско средно училище в Одеса, финансирано от България. "Премиерът на Украйна пое ангажимент пред мен най-сетне това училище да бъде открито. Ще изпратим работна група, за да избере сграда и да започне нейната подготовка.

Новият закон в Украйна дава възможност за обучение на майчин език, но за да ви помогнем с преподаватели и за да се променят учебните програми, трябва да има желаещи ученици. Призивът ми е да записвате децата си, че желаят да изучават български език. Радвам се и че все повече студенти избират да учат в България - имаме намерения да увеличим броя на стипендиите за младежи от Украйна", заяви Захариева.

Българският външен министър покани всички организации на българите в чужбина да кандидатстват с проекти за финансиране по МВнР до края на октомври, като предвиденият бюджет за тази проектна сесия е 500 000 лева.

На срещата с българите в Одеса присъства и депутатката от Върховната Рада на Украйна, българката Тетяна Плачкова, съпредседател на Групата за приятелство с България. "Уверявам ви, че като първата жена българка в украинския парламент работя от първия ден на своя мандат за защитата на културата и правата на националните малцинства", заяви Плачкова.

"Болград, столицата на българите в Бесарабия, който догодина ще навърши 200 години, винаги е отворен за вас. От името на жителите на града благодаря на вас лично и на МВнР за финансовата помощ по вашата програма "Помощ за развитие", заяви кметът на Болград Сергей Дмитриев. Градът е получил за различни проекти от бюджета на МВнР около 70 000 лева.

Новият генерален консул на Република България в Одеса Светослав Иванов, който пое ръководството на тази важна дипломатическа мисия със 100-годишна история, обеща да работи с всеки наш сънародник в консулския окръг.

Захариева обсъди със сънародниците ни различни въпроси, които затрудняват българската общност: бюрократичните пречки при придобиването на българско гражданство, липсата на адекватна програма за първоначално посрещане и ориентиране на новоприетите студенти от Украйна в български вузове и настаняването им в общежития, нуждата от подкрепа за медиите на българското малцинство в Украйна, административното обслужване в консулската служба, осигуряването на преподаватели от България, как да се ползват програми, финансирани от ЕС, за нашите сънародници от Украйна.

По-рано през деня Екатерина Захариева се срещна с губернатора на Одеска област Максим Куций. "Благодаря за грижата, която полагате за хилядите наши сънародници тук - заяви българският първи дипломат. - Плановете на българската държава са да направи в Одеса едно наистина добро училище, което да е привлекателно не само за българските, но и за украинските деца."

"Горд съм да ви приветствам в Одеска област. Подкрепям напълно плановете за откриване на българско училище и ще ви окажа пълно съдействие. Мисля, че няма украински гражданин, който да не е бил поне веднъж на море в България, и се надявам туристическият обмен да се възстанови и дори развие", каза Максим Куций.
Захариева и одеският губернатор обсъдиха редица въпроси, свързани с туризма, отражението на Ковид върху икономиката и възможностите, които се предоставят на украински граждани за обучение в български университети и за сезонна трудова заетост в България, съобщи БТА.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.