„В момента сме в период, в който трябва бързо да предприемем мерки за възстановяване на икономиките на страните ни и общия пазар. Затова много бързо трябва да постигнем съгласие за новия инструмент, предложен от Европейската комисия, и за следващия общ европейски бюджет“, заяви Екатерина Захариева в разговорите си с германския външен министър Хайко Маас, когото прие на посещение в София, посветено на германското председателство на Съвета на ЕС от 1 юли.

Министър Захариева подчерта категоричната българска подкрепа за приоритетите на германското председателство, сред които на първо място е справяне с последиците от коронавируса, съобщи  “bgtourism.bg”

"Очакванията ни от германското председателство са големи. Трябва да направим възможното всички заедно в ЕС да постигнем съгласие по предложението на ЕК, защото икономиките ни са толкова свързани“, каза външният ни министър.

Хайко Маас благодари за приятелското отношение и за възможността да представи приоритетите на председателството. „Надяваме се на подкрепата на България като конструктивен стратегически партньор в рамките на нашето председателство. Ще разчитаме на вас“, каза германският външен министър. По думите му пандемията е показала някои слабости на Европа, но и силните страни, каквато е солидарността. Според него предложението на ЕК за възстановяване е добра основа, но всяка страна членка трябва да е готова на компромиси, за може средствата да бъдат целенасочено използвани.

Екатерина Захариева поздрави Хайко Маас за германския девиз на председателството „Заедно. Да направим Европа силна отново“. „Няма по-добро мото, особено в този момент“, подчерта външният ни министър.

Двамата министри обсъдиха и мерките срещу коронавируса в двете страни, възстановяването на пътуванията и отражението на кризата върху икономическите връзки. Екатерина Захариева подчерта значението на Германия като основен стратегически и търговски партньор на България. Двустранната търговия през 2019 г. постигна рекорд от 8,5 млрд. евро с ръст от 3,7 на сто. Външният ни министър изрази надежда, че при навременни мерки спадът заради кризата в двустранния стокообмен няма да е голям. Екатерина Захариева покани германските туристи да дойдат и това лято у нас. За миналата година страната ни е била посетена от близо 800 000 германски туристи.

„Искам да уверя и Хайко Маас, и германските граждани, че те са добре дошли в България. Страната ни в момента е сигурна дестинация“, заяви българският външен министър.

Хайко Маас оцени високо мерките, предприети от България по време на пандемията. „България взе навременни и адекватни мерки за борба с коронавируса. Надявам се много германски туристи да дойдат това лято у вас, защото показахте, че сте сигурна и безопасна страна. Виждаме колко е важно да работим изключително тясно и за в бъдеще, за да осигурим безопасността и здравето на нашите граждани“, заяви германският външен министър.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.