Заместник-председателят на Европейската комисия Маргаритис Схинас увери гражданите на Евросъюза, че разпределението на бъдеща ваксина за коронавирус ще бъде справедливо и добре организирано и призна, че наистина е усетено недоволство сред лидерите на блока от възникналия хаос в началото на пандемията.

"Има план и този път няма да сме свидетели на какафонията от началния етап с личните предпазни средства. Този път имаме централизират европейски подход, имаме парите и сме напреднали в това да осигурим на всички европейци достъпен и справедлив достъп до ваксината", посочи Схинас в интервю за Евронюз.

Той сравни реакцията на много европейски държави в началото на пандемията с тази на отделните хора, трупащи стоки от супермаркетите. Схинас призна, че е имало гняв по отношение на Комисията с разрастването на пандемията, тъй като здравеопазването е отговорност на националните правителства в блока:

"Много европейци искаха Европа да свърши работа в сфери, където Европа няма правно основание да се меси. Беше напълно несправедливо, че част от вината се прехвърли на Брюксел относно тактики и мерки, които нямаха нищо общо с Европейския съюз".

Заместник-председателят на Европейската комисия изрази подкрепа за идеята за засилване на ролята на европейските институции за здравеопазване, за да има по-добра подготовка за бъдещи пандемии и здравни кризи. Според него в това се включва "адаптирането" на мисиите и статуса на институции като Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Според Схинас тя трябва да стане "по-проактивна и задаваща стандарти" организация, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.