Европейската комисия заяви днес, че ще разкрие предложението си за "цифрови зелени сертификати" следващата седмица. Брюксел определи сертификатите като "цифрово доказателство, че човек е бил ваксиниран срещу COVID-19, възстановил се е от COVID-19 или има отрицателен резултат от теста".

"Целта е да се улесни безопасното свободно движение на граждани в ЕС", обясни комисията. "Работим по сертификат - това не е паспорт - но не става въпрос само за ваксинация", заяви в четвъртък еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндърс.

Няма задължителна ваксинация, в момента няма капацитета за ваксинация на всички желаещи и ЕК не иска дискриминация, съобщава "news.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.