Европейската комисия съобщи, че ще предостави още 100 млн. евро безвъзмездно за световния механизъм COVAX за общ и справедлив достъп до бъдеща ваксина срещу COVID-19 за държавите с ниски и средни доходи.

Така общата осигурена от ЕС сума по механизма ще достигне 0,5 млрд. евро, се отбелязва в съобщението. До днес общо 184 държави, включително от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, участват в механизма, като 92 от тях са икономики с ниски и средни доходи.

Няколко държави от ЕС също допринасят за привличане на повече от 870 млн. евро за механизма. Целта на механизма е да бъдат осигурени 2 милиарда дози ваксина до края на следващата година, уточнява комисията, цитирана от БТА.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.