Поне 78 на сто от хората между 20 и 64 години трябва да имат работа до 2030-та година - това е една от целите, заложена в подписания социален ангажимент по време на срещата на европейските лидери в Порто. Така участниците подкрепиха плана за действие на комисията за Европейски стълб на социалните права.

Другите залегнали цели до 2030-та година в документа са поне 60 на сто от всички възрастни хора да бъдат обучавани всяка година, както и броят на хората в риск от бедност или социално изключване да бъде намален с поне 15 милиона, в т.ч. и най-малко 5 млн. деца. Ангажиментът бе поет в присъствието на председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, на Европейския съвет Шарл Мишел и на Европейския парламент Давид Сасоли.

"Наистина, преди 5 години в Гьотеборг ние проведохме първата социална среща на върха и заложихме принципите. Но сега, съвсем за първи път, не само всички социални партньори присъстваха тук, но и подписаха ангажимента. Така че не става дума само за принципи, които също са важни, а за действия, както и за резултати, които да се дадат на хората.", каза Фон дер Лайен.

Тя уточни, че обучението е необходимо във връзка с промяната на работните места заради зеления и дигиталния преход и определи механизма за възстановяване от пандемията от Covid-19 "Следващо поколение ЕС" като "по-голям от плана "Маршал", който е в размер на 750 милиарда евро.

"Това е огромна инвестиция в Европа".

Председателят на европейската комисия отново призова страните-членки да ратифицират споразумението за собствените ресурси, за да може той да бъде задействан.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви, че за втори път след срещата в Гьотеборг през есента на 2017-та година, европейските лидери имат възможност да изпратят много силен сигнал, че повече от когато и да било социална Европа трябва да се превърне в реалност.

Държавните и правителствени ръководители ще подготвят и срещата на върха ЕС-Индия, която ще се проведе утре на фона на драматичните мащаби на пандемията в страната, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.