При влизането си в Белия дом настоящият президент на САЩ Джо Байдън избира сам декор за Овалния кабинет, който да отговаря на вкусовете му и да отдава почит на предшествениците, заемали най-висшия държавен пост в страната. В кабинета на Байдън има както портрет, така и бюст на Ейбрахам Линкълн. Оказва се, че връзката на семейство Байдън с 16-тия президент на САЩ и първия от редиците на Републиканската партия се простира далеч отвъд декорациите на работното място, съобщи американският вестник The Washington Post, цитиран от Агенция „Фокус”.

Архивни документи разкриват, че Линкълн е помилвал прапрадядото на Джо Байдън след инцидент в редиците на армията отпреди 160 години. Произшествието е станало във военен лагер през 1864 година, по време на Гражданската война в страната. Пояснява се, че в една нощ прапрадядото на настоящия държавен глава е намушкал друг войник с нож след свада.

Протоколите от военния съд в Националния архив на САЩ описват подробно процеса срещу Моузес Дж. Робинет след сбиването му с цивилния служител от армията на Съюза Джон Дж. Александър на 21 март 1864 година.

Робинет бил обвинен в опит за убийство след инцидента във Вирджиния, при който двамата мъже се скарали, а Робинет извадил джобния си нож и нанесъл няколко рани на Александър, преди другарите им да успеят да ги разтърват.

42-годишният мъж, който бил нает от армията като ветеринарен хирург, настоял, че Александър "можеше да ме нарани сериозно, ако не бях прибягнал до средствата, с които разполагах“.

Но военните съдии го осъдили на две години тежък труд.

Трима армейски офицери подали петиция до Линкълн да отмени присъдата с аргументите, че тя е неоправдано сурова и че Робинет се е защитавал срещу човек, който "го превъзхожда по сила и размер“.

Линкълн се съгласил и подписал помилването на 1 септември същата година.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.