Пътува ли ви се до египетските пирамиди?

На пазара вече може да откриете „Долината на щастливците" – дебютният роман на младия талант Милен Миланов, спечели сърцата на читателите със сборника с разкази „Спирала на мълчанието".

В него завършилият египтология автор изпраща читателя на пътешествие от Царска България право в сърцето на Египет от началото на XX. век, за да го направи част от невероятно приключение, на което би завидял самият Индиана Джоунс!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.