Към 6:00 часа тази сутрин са се преброили 1,230 млн. души. Това са 18% от населението, нашите очаквания бяха за над 60% от българите да се възползват от електронната услуга", заяви директорът на дирекция "Демографска и социална статистика" в Националния статистически институт Магдалена Костова в студиото на "България сутрин".

Тази седмица стана ясно, че Националният статистически институт ще удължи срока за електронното преброяване. Първоначално то трябваше да приключи на 17 септември, но вече може да се преброим онлайн до края на месеца.

Костова е категорична, че при хакерската атака в първите три на преброяването няма изтичане на лични данни.

"Хакерските атаки образуваха огромен трафик, който блокираше системата. Имаше проблем с информационната инфраструктура. Мощта на атаката беше толкова голяма, че компетентните институции казаха, че няма държавна инфраструктура, която да издържи на този натиск", подчерта Костова.

Тя успокои, че вече има осигурена техническа инфраструктура, която да спира този вид атаки. От думите ѝ стана ясно, че най-честата грешка, която се допуска при електронното преброяване, е при самата регистрация в сайта.

"Трябва да се внимава как се изписва имейлът, с който лицето се регистрира. Заради допусната грешка няма да получи линк за потвърждение и няма да може да се преброи. Когато човек усети, че е направил такава грешка, трябва да изчака два часа - време, в което данните се изчистват, и може да направи нова регистрация", обясни Магдалена Костова пред Bulgaria ON AIR.

Важно уточнение, което тя направи, е за преброяването на роднини и близки, които живеят на друг адрес.

Тя обясни и стъпките за електронното преброяване. "Трябва да се направи нова регистрация с техни данни и с друг имейл. Ако човек има няколко жилища, трябва да регистрира само едно от тях в преброителната карта. Другите ще бъдат отчетени като необитаеми или ще бъдат преброени наемателите, ако има такива", уточни директорът на "Демографска и социална статистика".

В НСИ отваря помощен център, в който хората могат да получат съдействие на място за електронно преброяване. Той ще работи от 9:00 до 18:00 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.