В спасителните акции бяха мобилизирани планински спасители от службите в Троян, Ловеч и Карлово. Акцията продължи часове. Две групи туристи са били изгубени в планината в продължение на няколко часа.

“От години говорим, че в повечето случаи причините за тези инциденти са комбинирани - надценяване на собствени възможности, липса на опитност при предприемане на маршрутите, подценяване на планината. За съжаление говорим непрекъснато за тези проблеми.

Планините са пълни с хора и явно търсят възможност да се раздвижат и това води такива инциденти. Подценяването на условия винаги ще води до такива инциденти” посочи пред bTV Емил Нешев от Планинската спасителна служба.

По думите му липсата на хеликоптер е огромен проблем у нас. България е единствената държава в ЕС, в която такъв липсва.

“Това е изключително болезнена за спасителите тема. Можеше нещата да приключат за не повече от час и половина. Не знам как са се чувствали пострадалите през цялото това време, докато са чакали. Спасителите също се поставят на риск. Смятам, че отговорните институции трябва да вземат мерки”, заяви още той, уточнява "frognews".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.