Ако до 15 октомври Великобритания и Европейският съюз не постигнат търговско споразумение за периода след Брекзит, "те трябва да приемат това и да продължат напред". Това се казва в разпространено от офиса на британския изявление премиер Борис Джонсън, което той се очаква да произнесе по-късно днес. Изказването идва преди поредния кръг преговори с Брюксел, който някои оценяват като решаващ.

Според Джонсън, при развитие на ситуацията без сделка Лондон ще има търговски отношения, подобни на тези на Австралия, което той смята за добър резултат. В текста се казва, че при подобно положение Обединеното кралство е готово да намери разумни решения с Евросъюза по практически въпроси като международните полети, наземния транспорт на стоки или сътрудничеството в областта на науката съобщи БНР.

Премиерът обаче смята че ако Брюксел е готов да преосмисли позицията си, все още е възможно и сключването на стандартно търговско споразумение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.