В петък президентът на САЩ Джо Байдън говори от "Розовата градина" на Белия дом за ползите, които подписаният от него спасителен план на стойност 1,95 трлн. долара ще донесе на американския народ. Той обяви сред многото ползи, съгласно приетото законодателство, е и създаването на 7 милиона нови работни места.

"Още нещо, което мисля, че е наистина важно. Новото законодателство променя парадигмата: за първи път от дълго време този законопроект поставя на първо място работещите хора в тази държава. Това не е хипербола, а факт, след като за твърде дългово време това бяха хората на върха", добави президентът.

В речта си Джо Байдън благодари на всички членове на Конгреса, гласували за пакета за облекчаване на последиците от коронавирусната криза, особено на сенатора Бърни Сандърс и конгресмена Джим Клибърн.

Президентът Байдън подчерта, че благодарение на законопроекта финансовата помощ ще бъде предоставена на 11 милиона безработни американци и това ще бъде "най-голямата инвестиция в грижите за децата от Втората световна война насам", съобщава БНР.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.