Джип изгоря напълно, след като е излязъл от пътя в отсечката Варна - Кичево. Вследствие на високата скорост е изхвърчал в близката нива, разказаха очевидци.

Екип на Противопожарна охрана и Гражданска защита изгасиха горящия автомобил.

По предварителна информация, в колата са пътували младеж и девойка и тя е управлявала превозното средство.

Двамата са откарани в Бърза помощ.

Инцидентът, за щастие, е без жертви!

Очаквайте подробности.

Снимки Пламен Гутинов

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.