От ОД на МВР - Варна съобщиха, че в 12:27 ч. днес са получили сигнал за горящ джип на пътя Варна - Бургас. На място е изпратен 1 ППА екип, който е погасил горенето на л.а. БМВ Х5. По първоначални данни, автомобилът се е запалил в движение.

При инцидента няма пострадали. Противопожарният екип все още е на мястото на произшествието, а движението на МПС по пътя е затруднено и се регулира от полицейски екип.

Призовават се водачите стриктно да спазват указанията на полицейските служители и да управляват със скорост, съобразена с пътните условия .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.