На 5 септември джазът ще търси пресечни точки с класиката и тангото в модула „На границата с класиката” на ММФ „Варненско лято”. Мястото на тази специална среща е Зала 1 на Фестивален и Конгресен Център Варна, началото е в 19:00 ч.

Легендата Теодосий Спасов, виртуозният маестро на цигулката проф. Марио Хосен

Международен музикален фестивал Варненско лято 2020

На границата с класиката
05 септември, 19:00
Фестивален и конгресен център - зала 1

Джазът среща класиката и тангото

Теодосий Спасов - кавал
Марио Хосен – цигулка
Клаудиуш Баран – бандонеон
Галин Ганчев - пиано
Мирослав Турийски – пиано, клавишни
Александър Леков – контрабас
Начо Господинов – ударни
Чавдар Гочев – китара

Астор Пиацола, Й.С.Бах, Джанго Райнхард, Теодосий Спасов

Със съдействието на Полския институт в България.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.