Джаз певецът Васил Петров показва свои рисунки във варненската галерия “Тереза Зиковска”

На 6 август, четвъртък, от 19 ч., в Арт галерия “Тереза Зиковска” ще бъде открита новата самостоятелна изложба на джаз певеца Васил Петров.

Откриването е само ден преди концерта му Symphony Way в зала 1 на ФКЦ- Варна. Експозицията ще остане в галерийното пространство до 26 август. По този повод галеристката Тереза Зиковска спомена:


"Графиките и рисунките на Васил Петров са едно истинно въплъщение на душевността на автора им. Изисканата линия, музикалната ритмичност на щриха, градират в една екстатичност, която ни понася в развитието на формите и контраста на светлините с тъмните съсредоточени акценти.
 

Тази задвижена игра с геометрията, центрирана около една видима или въображаема ос ни увлича в силното чувство за свобода и хармония, характерно за Васил Петров.

Рисунката е най-чистото усещане, първото което протича, директно от сърцето на твореца и с изразителните средства на визуалното Васил Петров ни въвлича в сложната спирала на богатия си вътрешен свят, за да ни достави радост, вълнение, приповдигнато усещане за възторг от досега с една чиста, фантастична и тържествуваща реалност!”
 

За мен е особено приятно да представим последните му творби, работени по време на пандемията и да реализираме един отдавна роден идеен проект! Забелязала съм, че талантът често не се спира в избора на едно изразно средство, а импровизира в богатия лабиринт на слово, звук, форма и цвят.
 

Радостта ми да срещна твореца Васил Петров с приятелите и ценителите на изкуството, които са постоянни участници в събитията на галерията е наистина голяма! Вярвам, че срещи от този вид са винаги креативни и носят духовна и естетична радост, която ни държи витални!"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.