По два концерта в трите вечери до 20 август ще съберат почитателите на свободната музика в Английския двор на Археологическия музей във Варна. Началото е на 18 август е с Half Easy трио – Мартин Хафизи – барабани, Антони Дончев – пиано и Михаил Иванов – контрабас.

Първата фестивална вечер на 29. издание ще продължи с Миро Иванов квинтет – Миро Иванов – китара, Евден Димитров – бас, Стефан Горанов – барабани, Живко Василев – кавал, Димитър Горчаков – електрическо пиано и Skiller – beatbox.

Международният джаз фестивала „Варненско лято“, което за радост на своите ревностните ценители, ще се състои и по обичайното си време, започва на 18 август в двора на Археологическия музей. Организаторите начело със създателя на фестивала – джазменът, композитор и саксофонист Анатолий Вапиров, са подготвили по два концерта за всяка от трите фестивални вечери.

Началото на 18 август ще бъде с Half Easy трио в състав Мартин Хафизи от Нидерландия – барабани, Антони Дончев – пиано и Михаил Иванов – контрабас.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.