Капитанът на "Лудогорец" Светослав Дяков коментира актуален проблем в българския футбол. Съни обяви какво е неговото мнение за факта, че чуждестранните треньори рядко успяват в българския футбол.

"Защо чуждестранните треньори не се задържат дълго начело на "Лудогорец" и какво им пречи? Може би им пречи манталитетът по нашия край, балканския край.

Това е една от пречките, надяваме се с новия треньор нещата да потръгнат и да Лудогорец да играе така, както всички са свикнали. Чувам, че новият треньор е възпитан и коректен човек. На терена ще се види - там се показва треньорът. Надяваме се да успеем", заяви Дяков пред "topsport.bg".

Снимка: Официален сайт на "Лудогорец"

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.