Две от общо 31 зарядни станции за електромобили и електрически велосипеди вече са инсталирани на ул. "Цариброд" и на ул. "Мусала" във Варна. Всяка станция може да зарежда 2 електроавтомобила едновременно. Зареждането се осъществява чрез мобилно приложение или чрез RFID карта. Предстои да бъдат монтирани още 20 за ползване от гражданите - 8 в "синя зона-център", и 12 - в "синя зона- широк център". Други 9 са на разположение на 18-те служебни електромобила на общинското предприятие "Паркинги и синя зона". Собствениците на електромобили паркират и зареждат безплатно в синята зона. Целта на тази наша инициатива е насърчаване ползването на екологичен транспорт в града и подобряване качествата на въздуха, съобщи във Фейсбук-профила си кметът на община Варна Иван Портних.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.