Две учителки на 48 и 49 години починаха от коронавирус, в Шумен и Разград.

49-годишната преподавателка от Професионалната гимназия "Асен Златаров" в Шумен е починала от усложнения в Инфекциозното отделение на болница в града.

В неделя е починала и преподавателка от Основно училище "Н. Й. Вапцаров" в Разград. Учителката от Шумен е преподавала на 19 деца със специални образователни потребности. Тя е излязла в болнични, след като училищният медик е измерил, че има температура. С температура е била й сестра й, която също е учителка в шуменското училище.

Още двама учители от това училище са в карантина. Други учители и ученици няма заразени, но заради ситуацията директорът на гимназията е изпратил писмо до образователното министерство с искане до 6 ноември да преминат на онлайн обучение.

48-годишната преподавателката от Разград е била поставена под карантина веднага след като се почувствала зле.

Миналата седмица състоянието й се е усложнило, наложило се е да бъде хоспитализирана. През този период тя не е имала контакт с ученици и учители.

Преди седмица учителка от Търговище загуби битката с вируса. Целият клас на преподавателката беше поставен под карантина, съобщава БНТ. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.