Вчера служители на РУ-Девня и сектор „СПС“ Варна задържали за срок до 24 часа двама мъже, на 45 и 53 години, за шофиране след употреба на алкохол.

Те били спрени за проверка във Вълчи дол и в Девня и изпробвани с алкодрегер, след което полицаите им издали талони за лабораторни изследвания, но единият отказал.

Срещу тях са образувано бързи производства, съобщават от пресцентъра на варненската полиция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.