Варненският апелативен съд потвърди решения на Варненския окръжен съд, който е допуснал предаването на двама български граждани на Кралство Белгия за провеждане на наказателно преследване.

Първоинстанционният съд в Антверпен е издал Европейски заповеди за арест на 55-годишният Стефан Д. и на 46-годишния Милен М., като извършители на грабеж, придружен с насилие, кражба при утежняващи обстоятелства и противозаконно лишаване от свобода. Според документа, на 19 октомври 2020 г. в дома на жертвата е извършена кражба, като човекът е бил задържан в дома си и подложен на продължителен побой. Целта била сейф с ценни предмети, сред които златни кюлчета с тегло 38 кг. В групата участвали още трима българи. Въз основа на издадената Европейска заповед за арест Стефан Д. и Милен М. били обявени за международно издирване. Задържани са във Варна.

Защитата поиска от втората инстанция да откаже предаването на българските граждани, тъй като вижда противоречия в ЕЗА относно извършените престъпления. Не била достатъчно изяснена и степента на участието им. Освен това адвокатът смята, че не са получени достатъчни гаранции за осигурено право на защита.

Апелативният прокурор заяви, че жертвата е била нападната и бита в продължение на 16 часа, а заподозрените са откраднали ценни вещи, след което избягали в Нидерландия. Белгийската страна е предоставила гаранции, че при окончателно осъждане, двамата ще бъдат върнати в България за изтърпяване на наказанията.

Апелативният съд прие жалбите за неоснователни. Двете Европейски заповеди за арест отговарят на законовите изисквания. Престъпленията са наказуеми и по българското законодателството, макар в случая да не се изисква двойна наказуемост. Апелативната инстанция потвърди извода на Окръжния съд, че от белгийска страна са предоставени гаранции за осигуряване на необходимата закрила на българските граждани - при осъдителна присъда да имат възможност за изтърпяване на наказанията в родината си. Апелативният съд също счита, че няма основания за отказ от изпълнение на Европейската заповед за арест. Съдебният състав намира, че материалите по делото подробно е описано участието на лицата, чието предаване се иска, в разследваната престъпна деятелност, макар че степента на участието им не може да се отчита в настоящото производство. В случая съдът се ръководи от принципа на взаимното признаване, който задължава националния съд на страна–член на Европейския съюз да изпълни съдебен акт, постановен в друга държава от общността.

Въззивната инстанция не намери основания за промяна на мярката за неотклонение „задържане под стража“ на двамата.

С тези аргументи Апелативният съд прецени като правилни решенията на Окръжен съд – Варна и ги потвърди изцяло.

Настоящите решения на Апелативен съд – Варна не подлежат на обжалване

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.