От ОД на МВР - Варна съобщиха, че служители от Пето РУ, са задържали двама чужди граждани - на 18 и 19 години. Доказателствата сочат, че на 16 юли те са заплашили двама туристи – младежи от Германия, и откраднали парите им.

Престъплението е извършено на алея в кк „Златни пясъци“, два часа след полунощ.

По случая е образувано досъдебно производство, а двамата извършители са задържани в рамките до 72 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.