Огромен интерес предизвика кастингът за “Мис Варна 2020”, сред желаещите да се включат в един от най – престижните конкурси за красота в България.

До участие обаче бяха допуснати само 20 варненки, които бяха селектирани от над 50 кандидатки за участие в конкурса. Кастингът се проведе във Варна Мол, а в комисията за подбор на участничките бяха Мира Матеева – собственик на модна агенция VIP Fashion Group, Габриела Кирова – “Мис България 2016”, Михаела Йорданова – “Мис Варна 2018” и Моника Драгнева – “Мис Варна 2017”, които имаха нелеката задача да оценят кандидатките по техните комплексни качества – визия, харизма, интелект и творчески потенциал.

Селекцията тази година включва много нови и непознати на варненската аудитория лица, за които стъпването на голяма сцена ще бъде дебют. Традиция е спечелилото момиче да представи морската ни столица на националния конкурс “Мис България”, в края на годината.

Организатор и продуцент на МИС ВАРНА е модна агенция VIP Fashion Group, чийто екип подготвя грандиозен спектакъл по повод – 15 години от създаването на агенцията, както и провеждането на конкурса “Мис Варна” през далечната 2005 г. Честването на годишнината ще се проведе в две поредни вечери – 26 и 27 август, в лятната градина на комплекс Морско казино.

В първата вечер ценителите на модата и красотата ще станат свидетели на поредица от модни дефилета с участието на най – добрите модели на VIP Fashion Group, а спектакълът по коронясването на новата “Мис Варна 2020” ще се проведе във втората, заключителна вечер, уточняват от “codefashion.bg” .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.