Два безсмъртни балетни спектакъла ще дадат танцов блясък на фестивала „Опера в Летния театър“ във Варна. Постановките са на Държавна опера – Варна, и ще изкушат почитателите на балетното изкуство на 18 и 22 август.

Един от най-ярките класически балети - „Дон Кихот“, създаден от Минкус и Петипа по мотиви от безсмъртния роман на Сервантес, разказва любовната история на младите Китри и Базил, която се разиграва на градския площад в Барселона, като поредица от великолепни танцови номера.

Постановката на Варненската опера е работа на уважавания хореограф Сергей Бобров, който създаде с трупата поредица от балетни постановки на световно ниво.

Тя разгръща цялата прелест на балета с виртуозните характерни испански и цигански танци, всички кипящи от жизнерадост и бликащ колорит. Сред любимите на публиката и едни от най-често изпълняваните на световните балетни конкурси моменти са прословутите вариации на Китри и гранд па-дьо-дьо на Базил и Китри.

В тях ще блеснат солистите на Държавна опера – Варна Илияна Славова, която ще дебютира като Китри, и Марко ди Салво - Базил. В ролята на Дон Кихот ще се преобрази Румен Стефанов, Еспада, Тореадор - Павел Кирчев, Мерседес - Галина Велчева. Ще участват балета и оркестъра на Държавна опера - Варна.

„Лебедово езеро“ на П.И. Чайковски е представен в авторската хореографска редакция отново на Сергей Бобров, с чиито постановки Варненската опера с основание се гордее.

В неговата интерпретация драматизмът е засилен до краен предел, много високи са изискванията и към техническата подготовка на балетистите, и към емоционалното пресъздаване на образите от солистите.

Публиката ще оцени ефекта на визуалните контрасти и на изключително въздействащия трагичен финал. В главните роли ще видим солистите на Софийската опера и балет - Одета/Одилия ще бъде Марта Петкова, а принц Зигфрид – Никола Хаджитанев, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.