Снимка: Пламен Гутинов

Два изнесени ваксинационни пункта ще работят във Варна тази събота и неделя. Единият от тях е разположен пред входа на магазин „МЕТРО“, където продължава кампанията „Ваксинация с кауза”. Тя е на веригата магазини в цялата страна и предвижда ваксинираните да получат ваучер за пазаруване на стойност 20 лева, който може да ползват в магазина или да дарят за медиците на първа линия. Изнесеният ваксинационен пункт пред магазин Метро ще работи през двата почивни дни от 10.00 ч. до 18.00 часа.

Мобилен имунизационен кабинет е разположен тази събота и неделя и на входа на морската градина. Там ваксини ще се поставят от 11.00 ч. до 18.00 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.