Трима мъже, шофирали под въздействието на наркотични вещества, са задържани в полицейския арест.

Те били засечени вчера на териториите на с.Слънчево и градовете Суворово, и Девня, съобщават от пресцентъра на полицията.

Контролът е извършен с драг тест.

Водачите - на 29, 35 и 43 години, са задържани за срок до 24 часа.

По случаите са образувани досъдебни производства.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.