17-годишен младеж загина, друг негов връстник е в тежко състояние след катастрофа. Инцидентът е станал на територията на МВР-Пазарджик, съобщи гл. инспектор Николай Крушарски от Пътна полиция, съобщава NOVA TV.

Засега се знае, че двамата са употребили алкохол и наркотици, след което откраднали автомобила на родителите на единия. Все още не е ясно кой от двамата е застанал зад волана.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.