Вчера, в късните часове, в с.Любен Каравелово, служителите на РУ Аксаково спрели за проверка лек автомобил, шофиран от 23- годишен местен жител.

При контрола с техническо средство станало ясно, че мъжът е седнал зад волана след употреба на наркотични вещества.

Отведен е в болнично заведение за взимане на лабораторна проба, където отказал да даде такава. Срещу него се води бързо производство, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.