Полски археолози по време на разкопки в лагера на римските легионери в Нове, са открили контейнер, който може да се опише като древен „хладилник“, направен от керамични чинии за съхранение на храна, съобщи полската агенция ПАП.

Крепостта Нове е археологически обект на река Дунав в Северна България, близо до град Свищов. Датира от средата на първи век от н.е.

Първи Италийски легион е бил базиран там през по-голямата част от своето съществуване и присъствието му е потвърдено до 30-те години на 5 век от н. е. В района на лагера, който обхваща 17,99 ха, са открити монументални сгради, най-важната от които е сградата на щаба (principia), въпреки че легионерската болница (valetudinarium) и баните (thermae legionis) са не по-малко впечатляващи.

Имало е гражданско селище (canabae) от западната страна на лагера и некропол от южната и източната страна. В късната античност укрепленията на Нове са подсилени и към лагера е прикрепена допълнителна площ (т.нар. анекс) от изток, обхващаща площ от приблизително 8 ха. По това време в крепостта са живели както войници, така и цивилни. Последните следи от римска дейност са от края на 6 век.

Изследователи от Полша и България разкопават крепостта в продължение на няколко десетилетия, като в момента проектът се ръководи от професор Пьотр Дичек от Варшавския университет.

По време на разкопките през този сезон екипът е открил контейнер, изработен от керамични чинии. „Инсталиран" под пода, той е бил използван като "хладилник" от жителите на крепостта за съхранение на храна. Контейнерът се е намирал в едно от казармените помещения.

В „хладилникът" екипът е намерил парчета от съдове, както и костни фрагменти, както и дървени въглища и купа, които според екипа може да са били използвани за прогонване на насекомите.

Професор Пьотр Дичек посочва, че откритията на такива „хладилници“ е голяма рядкост.

Друга находка на екипа тази година е колекция от няколко десетки монети. Повечето идват от слоеве, обхващащи периода от нашествието на готите през Средновековието -от 3 век до началото на царуването на Константин Велики (през 4 век).

Археолозите също са се натъкнали на цели низове от стени, както и на останки от римско жилище, съдържащо пещи. Открити са кладенци, тежести за тъкане и риболов, макари и фрагменти от съдове.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.