Днес, 17 юни от 17.00.ч., в Музея за нова история на Варна, ще се открие изложба „Варна – перлата на Черно море. На плаж преди 100 години“ по случай обявяването на Варна за курортен град преди век. Посетителите ще могат да видят експонати от фондовете на отдели “Нова история” и “Най-нова история” при РИМ-Варна, като част от тях ще бъдат показани за първи път. Експозицията проследява развитието на Варна като морски курорт от началото на миналия век до 80 –те години.

Като летовище Варна се посещава още от края на XIX век, когато са построени първите бани от дърво на железни релси в морето (1879 г.) Изграждането на Варна като модерен европейски курорт започва при управлението на кмета Михаил Колони (1881 – 1885 г. и 1890 – 1893г.). Негова е идеята града да се превърне в лятна столица на България.

На 10.06.1921 г. с решение на Министерския съвет, Варна е провъзгласена за първи български морски курортен град. През 1926 г. се построяват нови морски бани, които съществуват и сега. Изграден е железобетонен мост навътре в морето, с триетажна кула за скокове /по-късно се надстрояват още два етажа/. През 1928 г. се откриват северните и южните морски бани с общи съблекални, както и водната пързалка. Варна се превръща не само в „царицата на българското Черноморие“, но и в най - престижния и модерен морски курорт в България.

От 1926 до 1939 г. Варна се развива като единствения международен курорт в страната. Рекламни брошури и проспекти на различни езици популяризират курорта и морелечението.

Постепенно през 20-те и 30-те години на ХХ век за градските жители отиването на курорт по европейски маниер се превръща в необходимост. Наред с конкретната практическа полза – лечението, курортите са и места за развлечение, почивка и демонстрация на материални възможности и социално положение. В българската и чуждестранна преса за Варна - „перлата на Черно море“ пише, че “по право могат да й конкурират много малко градове, в които има съчетани по такъв чуден начин античността с модерното“.

Изложбата представя рекламни материали и брошури, привличали тогавашните посетители на курортна Варна, снимки и пощенски картички, показващи облика на нашия град, бюлетини и документи, свързани с курортното дело, бански костюми и плажни аксесоари. Място в експозицията е отделено и на създадените край Варна курортни комплекси “Св. Св. Константин и Елена” (от 50-те до 90-те години на ХХ в. - “Дружба”) и „Златни пясъци“, които имат голямо значение за развитието на туризма от средата на миналия век до днес.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.