На 4-и юли ще се проведе обществено допитване в 4 села край Обзор. Местните жители ще отговарят на въпроса “Подкрепяте ли предложението селата Баня, Емона, Паницово и Козница да останат в пределите на община Несебър“.

Инициативата е в отговор на проведения на 28-и февруари местен референдум, на който 73 на 100 от жителите на Обзор и още 6 села гласуваха за отделянето им от морската община. Предстоящото обществено допитване придоби популярност като контрареферендум. В него право на глас имат 226 местни жители.

След провеждането на референдума на 28-и февруари за отделянето на Обзор и още 6 села в самостоятелна община се стигна и до инициирането на контрареферендум. Само този факт е достатъчно красноречив за сложните взаимоотношения, сблъсъците и противопоставянето, което роди от инициативата.

Два комитета отново са регистрирани в община Несебър. Първият е инициативният комитет за провеждането на контрареферендума, а вторият е срещу идеята и инициативата. По случая има и внесени и две жалби във Върховния административен съд.

Едната е на областния управител на Бургас Мария Нейкова, която определя контрареферендума като незаконосъобразен с мотив, че не може да се гласува за оставането на 4-те села в границата на община Несебър при положение, че към момента те не са отделени от нея.

Другата жалба е срещу действията на съда, че не се е произнесъл бързо и своевременно относно законността на контрареферендума.

С какви аргументи жителите на село Баня поискаха провеждането му обясни в "Хоризонт до обед" Росица Ракова, председател на инициативния комитет подготвил и внесъл предложението, с което Общинския съвет на Несебър определи 4-и юли като дата за новото обществено допитване.

"Подписката за иницииране на референдума е подвеждаща, а хората са манипулирани, това е политическо решение и в основата му седят корпоративни интереси", посочи Ракова.

"Контрареферендумът е незаконен, категорични са пък от инициативния комитет, който се обяви срещу провеждането му", посочи пред БНР Петя Златева от Паницово, това е едно от селата , чиито жители ще гласуват в недела на 4-и юли.

"Няма право да се провежда контрареферендум по рано от две години, от предишния. Освен това досега несебърската община не е направила нищо за нашите села, затова ние искаме промяна", каза Златева в "Хоризонт до обед".

Една жалба вече има постъпила в Общинската избирателна комисия за незаконосъобразни назначения на членове на секционната комисиа в Баня. Според обобщените данни 226 са жителите, които имат право на глас в 4-те села Баня, Паницово, Козница и Емона, обясни председатеят на ОИК Силвия Димитрова

Да припомним, че Министерският съвет един месец след провеждането на референдума за отделянето на Обзор от община Несебър, взе решение за обособяването на нова административна единица.

Процедурата обаче беше спряна от президента Румен Радев с мотив, че по време на преброяване не може да се извършва териториално деление и отказа да издаде указ за създаването на нова община. И така споровете и противопоставянето продължават . Те превърнаха темата в изключително чувствителна за хората от района.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.