Добавките от 50 лева към пенсиите ще се изплащат до края на мандата на служебното правителство. Това обяви след днешното първо заседание вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев:

"Това, което Министерството на финансите за този един ден направи така, че да бъдат българските пенсионери осигурени с тези 50 лева месечно".

Не стана ясно дали ще се намерят средства за удължаване и след края на този месец останалите мерки за запазване на заетостта 60 на 40, 80 на 20 и за семействата с деца, които са карантинирани. Донев само обобщи, че ситуацията е тежка и обществото очаква реакция, съобщава БНР.

Министърът на финансите Асен Василев обясни, че възрастните хора са най-ударени от кризата и така аргументира плащането на пенсионерските добавки. С министерството на икономиката и туризма се обсъжда как да бъде подпомогнат и бизнесът и самонаетите пострадали от пандемията:

"Ще ви помоля да ни дадете 7-10 дни, за да проработим, да проиграем сценариите, да видим какво финансово обезпечение би имало за такива мерки, за да можем да ви предоставим допълнителна информация как ще подкрепим икономиката, защото истината е, че ако не заработи бизнесът, пари няма да има за нищо, ако заработи бизнесът, пари ще има за всичко".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.