Настоящият американски президент Доналд Тръмп прие официално номинацията на Републиканската партия за кандидат за втори мандат начело на САЩ. Той произнесе речта си на четвъртата, последна вечер от Националния конгрес на партията.

В нея изброи постиженията си и успехите си, и очерта плановете и приоритетите си за следващия мандат. Не пропусна многократно да атакува съперника си от Демократическата партия - Джо Байдън.

По думите на Тръмп, страната е изправена пред ясен избор между две различни философии и само едната от тях ще запази духа на Америка такъв, какъвто светът го познава. Речта му многократно беше прекъсвана от бурни аплодисменти и ставане на крака от многобройната публика, съобщи "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.