На 27.08.2020 г., около 09:00 ч. е извършена полицейска проверка в двор на къща в кв. Галата. Там е установена оранжерия в която се отглеждат растения от рода на конопа.

При процесуално – следствените действия са иззети растения с височина между 2,30 и 2,60 м. – 12 на брой, които са били засадени в права редица на около 50 см. едно от друго. Иззети са и вещи, свързани с отглеждането им.

Случаят е докладван на прокурор при РП – Варна, образувано е досъдебно производство. Във връзка със случая, за срок до 24 ч. по реда на ЗМВР е задържано заподозряно лице – мъж на 31 г.

Работата по случая продължава.


 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.