За радост имаме изключително компетентен щаб. Мерките са най-щадящи и това даде възможност на индустрията да работи, да съберем приходи. Последните социологически проучвания сочат, че ГЕРБ е първа политическа сила. Кой диктува на президента да променя датата?

Това заяви премиерът Бойко Борисов, който изненадващо взе участие в брифинга на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса, за да отговори на президента за датата на изборите.

Много нечистоплътно е да искаш от медицинските лица да дадат прогноза. Няма медицински специалист, който да излезе и да каже на какво ниво ще е пандемията на 28 март. Те дори прогноза за времето не могат да дадат, коментира Бойко Борисов.

Няма медицински специалист в света, който да излезе и да каже – март месец, на 28 март, пандемията ще е отминала или ще е в пика си, въпреки че стотици хиляди специалисти по цял свят денонощно работят, продължи Борисов и изрази надежда, че в следващите дни и месеци да ваксинираме максимално на брой хора, съобщава БГНЕС.

Изцяло в правомощията на държавния глава е да определи датата на изборите. Считаме, че щом е казал 28 март, да си измие ръцете с нас, да ни извика на консултации е безсмислено. Ние ще се подготвим за 28 март.

Снимка: БГНЕС 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.