За изтеклата седмица (28.10.2022 г. – 03.11.2022) за Област Варна лабораторно доказани положителни на COVID-19 са 193 лица. Техният брой за предходната седмица е бил 254. Това показват данните на РЗИ - Варна.

През отчетния период са починали 10 лица.

В имунизационния кабинет към РЗИ- Варна са извършени 150 имунизации срещу COVID-19 и 9 ваксини срещу жълта треска.

Извършени са 202 епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 лица и на 25 лица с други инфекциозни заболявания.

Издадени са общо 291 броя предписания за поставяне под карантина на положителни на COVID-19 лица, контактни лица и хоспитализирани.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.