Най-романтичната регата „Пълнолуние" 2022 ще се проведе на 9 и 10 септември 22 г (петък и събота) във Варна. Гонките във Варненския залив ще бъдат от 16:00 до 22:00 ч., като последните гонки със старт от 20:00 ч. са по изгрева на пълната луна. Организатор на регатата е Ветроходна академия „Кор Кароли" с подкрепата на CORTEVA Agriscience, Hydro Mark, Black Sea Yachting.

Традиционно продължава конкурсът за най-добра снимка на ветроходна яхта по време на регата "Пълнолуние" 2022 и публикувана във Фейсбук страницата на Ветроходна академия „Кор Кароли": www.facebook.com/CorCaroliSailingAcademy/

Победителят ще спечели ваучер за ветроходен курс за начинаещи!

За пета година ветроходна академия „Кор Кароли" организира и провежда регата „Пълнолуние" 2022, а целта е да представи красотата на плаването под ветрила по лунната морска пътека. Флотилията на регатата плава от фара на пристанище Варна до трета буна, възможно най-близо до брега, за да могат всички варненци и гости на града да я наблюдават и да й се наслаждават от плажа, крайбрежната алея и Морската градина. 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.