На 4 септември Вълчи дол празнува 48 години от обявяването си за град. По случай празника Община Вълчи дол бе подготвила богата празнична програма, в която всеки можеше да намери нещо, подходящо за вкуса му…

Тържествата започнаха на 3 септември, от 21:00 часа, когато DJ ROSSKO пренесе присъстващите със своята „машина на времето” в 80-те, 90-те и 2000-та години с най-големите музикални хитове от това време..

По време на празничния 4 септември бяха поднесени венци и цветя пред паметната плоча на д-р Златев и барелефа на Петко Сираков – почетни граждани на град Вълчи дол.

От 17:30 часа бе даден старт на детското шоу за най-малките, което зарадва децата с много изненади и ги зареди с положителни емоции. От 18:30 часа ансамбъл „Добруджа” разкри пред всички красотата и магията на българското фолклорно изкуство.

Финалният акорд на празничната вечер постави празничният концерт, в който взеха участие рок-групата Б.Т.Р. и певицата Тони Дачева.

Снимки: Фейсбук 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.