С невероятен рок концерт и бляскава заря приключиха тържествата по случай годишнината от обявяването на Девня за град. „Всички, които дойдоха в парк „Разсадника" през последните четири дни, са останали доволни от празника, който организирахме", съобщи в социалните мрежи кметът на Девня Свилен Шитов.

Той благодари на всички, които присъстваха, както и взеха дейно участие - актьорите от „Лятно театро", на страхотните рок групи с девненско участие - "HEADMASTER" и "БУМЕРАНГ", на певците Дамян и Мария, както и на легендите от „Сигнал".

„Нека и след като делничният ритъм измести емоциите от празничната фиеста, да не забравяме, че живеем в един прекрасен град", обобщи кметът Шитов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.