Съобщение

На 27-ми юли (сряда) от 09.30 ч., с благодарствен молебен и полагане на венци ще бъде отбелязана 144-та годишнина от Освобождението на Варна. Събитието ще се състои в Просветно-духовния център „Св. Архангел Михаил“ на ул. „27 юли“ №9.

От 20.30 ч. на площад „Независимост“ ще проведе концерт с участието на Симфоничния оркестър на Държавна опера - Варна и солисти с диригент Петър Тулешков. Програмата включва творби от Асен Карастоянов, Виктор Райчев, Щраус, Калман, Лехар и Офенбах.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.