На 2-ри и 3-ти юли ще се проведе първият „Триатлон Бяла“. Събитието се организира от Българска асоциация Триатлон (БАТ) и „Три тийм“ (Варна)с подкрепата на община Бяла. „Триатлон Бяла“ е включен в държавния спортен календар на БАТ, както и в календара на община Бяла.

На 2-ри юли ще бъдат стартовете в отделните възрастови групи от държавното първенство, а 3-ти ще е денят за любители. По данни на организаторите се очакват общо около 300 участници в рамките на двата състезателни дни.

Триатлонът е атрактивен спорт, който комбинира в себе си плуване, колоездене и бягане. Стартът е отворен за всички триатлонисти – аматьори и любители.

Дистанцията на отворения старт е СПРИНТ – 750 м, плуване - 20км колоездене и 5 км бягане. Стартът започва с плуване в морето, преминавайки към колоездене на асфалт и завършване с бягане.

В най-скоро време се очаква да бъдат обявени трасетата. Повече за събитието може да прочетете на https://byala.triathlon.bg/.

Организирането на специални (културни и спортни) събития е сред успешните методи на община Бяла за привличане на туристи и популяризирането на града, забележителностите в него и туристическата инфраструктура (места за настаняване и заведения).

Чрез организирането на подобни мащабни събития в Бяла и околностите се привличат много нови туристи, не малка част, от които споделят, че след това Бяла става предпочитано място за тяхната почивка.

През 2022 година събитийния календар на община Бяла е богат и разнообразен. Събитията се публикуват в сайта на община Бяла, Facebook страницата и на новите информационни табла.

Освен „Триатлон Бяла“ през юли предстоят:
(video) „Дни на българското кино“, театрален фестивал „Лятно театро“, плувен маратон „Археология“, уроци по рисуване за деца и възрастни и още много интересни събития. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.