Какво включва програмата на ФКЦ - Варна до края на месец юни.

Промяна за днешното представление "Кафе с претенция":

Планираният за 22.06.2022 г. гастрол на театър "Българска армия" във Варна се отлага.

Комедията „Кафе с претенция" ще бъде изиграна във Варна на 16.07.2022 г. от 18.00 часа в зала 2 на ФКЦ.
Причина за отлагането е заболяване на актьора Моню Монев.
Закупените билети ще важат без презаверка за новата дата.
За допълнителни въпроси телефон 052/602828 е на разположение в работни дни от 12.00 до 17.00 часа.

Екипът на "Кафе с претенция" поднася своите извинения на публиката и благодари за разбирането относно форсмажорната ситуация.

 

25 юни

12:00
Изложба на детски рисунки на ЧЕУ и ДГ "Малкият принц"

14:00
ЛОШИТЕ МОМЧЕТА

16:00
КОКОЗАЙО И ХАМСТЕРЪТ НА МРАКА

17:00
Патронен празник на Частно средно училище "Аз съм българче"

17:30
КНИЖАРНИЦА В ПАРИЖ

18:00
БОРСОВИ ИГРАЧИ

19:00
ДАМАТА С КАМЕЛИИТЕ

19:30
ПОДПАЛВАЧКАТА

20:00
БЯГСТВО

 

26 юни

12:00
Изложба на детски рисунки на ЧЕУ и ДГ "Малкият принц"

14:00
ПИНОКИО: ИСТИНСКА ИСТОРИЯ

16:00
КОКОЗАЙО И ХАМСТЕРЪТ НА МРАКА

18:00
БЯГСТВО

19:00
КЪРВАВА СВАТБА

19:30
КНИЖАРНИЦА В ПАРИЖ

20:00
БОРСОВИ ИГРАЧИ

 

27 юни

12:00
Изложба на детски рисунки на ЧЕУ и ДГ "Малкият принц"

14:00
КОКОЗАЙО И ХАМСТЕРЪТ НА МРАКА

15:00
АНТОАНЕТ В СЕВЕНИТЕ

16:00
ЕЛФИ В КУХНЯТА: ПЕЧЕНО-СТОРЕНО

17:30
КНИЖАРНИЦА В ПАРИЖ

18:00
ДО ПОСЛЕДНИЯ КАПРИЗ

18:30
ДНИ НА КЛАСИЧЕСКАТА КИТАРА ВАРНА 2022, 27-29 май

19:00
ВЕЧЕРЯ ЗА ГЛУПАЦИ

19:30
МИНАМАТА

20:00
БОРСОВИ ИГРАЧИ

 

28 юни

11:00
ЕЛФИ В КУХНЯТА: ПЕЧЕНО-СТОРЕНО

12:00
Изложба на детски рисунки на ЧЕУ и ДГ "Малкият принц"

14:00
ЛОШИТЕ МОМЧЕТА

16:00
ДО ПОСЛЕДНИЯ КАПРИЗ

17:30
КОКОЗАЙО И ХАМСТЕРЪТ НА МРАКА

18:00
БОРСОВИ ИГРАЧИ

18:30
ДНИ НА КЛАСИЧЕСКАТА КИТАРА ВАРНА 2022, 27-29 май

19:00
ДВУБОЙ

19:30
КНИЖАРНИЦА В ПАРИЖ

20:00
МИНАМАТА

 

29 юни

11:00
ЕЛФИ В КУХНЯТА: ПЕЧЕНО-СТОРЕНО

12:00
Изложба на детски рисунки на ЧЕУ и ДГ "Малкият принц"

14:00
КОКОЗАЙО И ХАМСТЕРЪТ НА МРАКА

15:30
ЛОШИТЕ МОМЧЕТА

16:00
МИНАМАТА

18:10
ДО ПОСЛЕДНИЯ КАПРИЗ

18:30
ДНИ НА КЛАСИЧЕСКАТА КИТАРА ВАРНА 2022, 27-29 май

19:30
КНИЖАРНИЦА В ПАРИЖ

20:00
БОРСОВИ ИГРАЧИ

30 юни

12:00
Изложба на детски рисунки на ЧЕУ и ДГ "Малкият принц"

14:00
ЕЛФИ В КУХНЯТА: ПЕЧЕНО-СТОРЕНО

16:00
КОКОЗАЙО И ХАМСТЕРЪТ НА МРАКА

18:00
БОРСОВИ ИГРАЧИ

19:00
В ТЪРСЕНЕ НА ХАРМОНИЯТА - органов концерт на Боян Бъчваров

19:00
ПАРЕН КАША ДУХА

20:00
ДО ПОСЛЕДНИЯ КАПРИЗ

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.