Два отбора - "Огън" и "Пламък" премериха сили в състезанието "Млад огнеборец". То се проведе на стадиона в квартал "Повеляново" и бе организирано от община Девня и Районната служба пожарна безопасност и защита на населението в града, съвместно със СУ "Васил Левски".

След оспорваната битка в различните дисциплини победители станаха момчетата от „Пламък". Те си спечелиха правото да представят община Девня на предстоящото областно първенство в Суворово, което ще се проведе на 26 май.

„За нас като община е важно децата да придобиват знания и умения за пожарната безопасност, съобщи по този повод в социалните мрежи кметът на общината Свилен Шитов. - И оттук нататък ще продължим да организираме подобни спортни прояви и да подкрепяме дейности, свързани с физическа активност".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.