От 10 до 15 май във ваканционно селище Албена ще се проведе Световната купа по модерен петобой. Участие ще вземат над 140 състезатели от 23 държави. Престижното състезание стартира днес с участието на 142 състезатели от 23 държави.

Както е известно, България ще участва с 11 състезатели (7 мъже и 4 жени) в предстоящите дни на квалификациите и финалите. Младият български отбор със ст. треньор Владимир Кузманов завърши своя лагер в София и вчера направи комплексна тренировки в петте дисциплини - плуване, фехтовка, конна езда, бягане и стрелба.

Огромна специална шатра с размери 45/25 метра е монтирана за бонус рунда по фехтовка и комбинираната дисциплина, като освен нея от българската федерация по модерен петобой осигуриха и над 30 индивидуални професионални палатки за състезателите, които са в непосредствена близост до терена, съобщиха организаторите на състезанието.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.