От ОД на МВР Варна съобщиха, че малолетен е попаднал в полицейския арест на РУ - Аксаково.

Преди дни, младежът е извършил кражба на чисто нов телевизор - неразопакован, от къща, която се намира на територията на районното управление. Младежът, след като разбил вратата, е извършил кражбата.

По случая е образувано досъдебно производство, работата по документирането му продължава под наблюдението на прокуратурата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.