Община Белослав съобщава, че във връзка с писмо на д-р Стойчо Кацаров – министър на здравеопазването и протокол от заседание на работната група към Областен кризисен щаб – Варна, относно осъществяване на изпълнението на противоепидемичен контрол на територията на област Варна, че поради увеличения брой на заболелите от COVID-19 се препоръчва стриктно да бъдат спазвани противоепидемичните мерки и да бъде ускорен ваксинационният процес на местно ниво с цел постигане на високо ваксинално покритие в страната.

Всички, които желаят да се имунизират, могат да се обърнат към общопрактикуващите лекари на територията на община Белослав и към екипа на МЦ „ Белослав І “. Според медицинските специалисти е важно възрастните хора и тези с хронични заболявания да бъдат ваксинирани, тъй като рискът от тежко протичане на заболяването и летален край при тях е най-висок.

Ваксинирането е личен избор и дава индивидуална защита, но с постигането на високо ваксинално покритие сред населението разпространението на COVID-19 ще бъде ограничено.
Целта на Министерството на здравеопазването е в страната да бъде постигнат колективен имунитет.

Екипът на общинска администрация - Белослав остава на разположение на жителите на община Белослав, относно доставка на лекарства и хранителни продукти на възрастни хора над 65 години и хора с повишен риск за здравето, които желаят да ограничат контактите си извън дома.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.