„От хора за хора” – това е посланието на кутия с провизии, която е поставена на ул.”Подполковник Калитин” във варненския кв.”Левски”.

Кутията, щампована с това послание „От хора за хора” е окачена на дърво срещу малък магазин за плодове, зеленчуци и здравословни храни. Инициативата е на неговата собственичка Теди. За кутията и как се случва обмена между хората да оставят и вземат хранителни продукти момичетата от съседните два търговски обекта разказаха, че е кутията е там от около три месеца и вече има хора от квартала, които редовно вземат от дарената храна в нея, разказва Радио Варна.

Ето така малкият жест на внимание, който прави Теди не кампанийно, а бавно и последователно има толкова дълбок смисъл не само за околните, но и за нея. Заразителният й пример се превръща за другите в малка потребност, с която също искат да направят едно добро дело за тези, които наистина се нуждаят. Всъщност инициативата не е нова и се радва на страхотна подкрепа в социалните мрежи.

На много места в страната се поставят именно такива кутии, щайги дори рафтове с книги, които даряват частица надежда от стотици хора. Защото едните се нуждаят от нещо малко, а у други все още не е изтляла необходимостта да помогнат. 
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.